Welsh Bilingual Activity Schedule for 2015-16

Gweithgareddau dwyieithog Ysgol Rhiwabon bilingual activities

Medi 17 – Diwrnod o weithgareddau’r Urdd (disgyblion CA3) / September 17 – Urdd activity day (KS3 students).

Hydref 19 – Hydref 21 – Cwrs preswyl Cymraeg i flwyddyn 8 yn Llangrannog / October 19 – October 21 – Year 8 residential Welsh course at Llangrannog.

Ionawr 18 – Ionawr 20 – Cwrs preswyl Cymraeg i flwyddyn 7 yng Nglan Llyn / January 18 – January 20 – Year 7 residential Welsh course at Glan Llyn.

Ionawr 25 – Dathlu diwrnod Santes Dwynwen gyda Ed Holden (CA3) / January 25 – Santes Dwynwen Welsh beatboxing sessions with Ed Holden (KS3).

Mawrth 18 / March 18 – Eisteddfod Ysgol Rhiwabon.

Mehefin 30 – Ymweliad grwp opsiwn Blwyddyn 9 a disgyblion Cymraeg Cwrs Llawn a Chaerdydd / June 30 – Cardiff visit Year 9 Welsh option group and Year 10 Welsh full course.

govs-quality-mark-bronze
Leaderaward 2023