Family Information Service

Wrexham Family Information Service is still there!

Wrexham Family Information Service (WFIS) has a supportive Outreach team to help and support you with a range of family issues/concerns. Please contact the team for a chat on 01978 292094 or email fis@wrexham.gov.uk to see how they can help. Follow them on Face Book.

Rydym yma o hyd!

Mae gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam dîm Cyswllt cefnogol iawn i’ch helpu a’ch cefnogi gydag ystod eang o faterion/pryderon yn ymwneud â’r teulu. Cysylltwch â’r tîm am sgwrs ar 01978 292094 neu anfonwch neges e-bost i fis@wrexham.gov.ujk i weld sut gallwn fod o gymorth.

govs-quality-mark-bronze
Leaderaward 2023