“Turn Up And Play” Community Football Sessions

Wrexham Sports Development / Cefn Druids AFC

“Turn Up And Play” Community Football Sessions

Only £1 – Just turn up

Every Wednesday throughout the School Term (Start date Wed 6th Sept) at The Rock, Cefn Druids AFC

5.00-5.45pm- School Years 3-6*
5.45-6.30pm- School Years 7-10*

Open to Boys & Girls

There will be a charge of £1 per session- No need to book, just turn up 3G Surface- Moulded studs or astro turf trainers are advisable, normal trainers are acceptable

Parents/ Guardians are more than welcome to watch

Refreshments will be available at a small cost

For more info please contact Wrexham Sports Development on:
Tel: 01978 297352
E-mail: Sports.development@wrexham.gov.uk
Twitter: @ActiveWrexham

 

Sesiynau Pêl-Droed Cymunedol

Bydd cost of £1 am bob sesiwn

Bob Dydd Mercher drwy gydol Tymor yr Ysgol (Yn cychwyn Dydd Mercher 6ed Fedi) The Rock, Cefn Druids AFC

5.00-5.45pm- Blynyddoedd Ysgol 3-6 *
5.45-6.30pm- Blynyddoedd Ysgol 7-10 *

Ar agor i Bechgyn a Merched

Bydd cost of £1 am bob sesiwn – Nid oes angen bwcio, dim ond troi i fyny Arwyneb 3G – stydiau fowldio neu esgidiau astro turf os bosib, trainers arferol yn dderbyniol

Mae croeso i Rhieni / Gwarcheidwaid wylio

Bydd diodydd ar gael am gost bychan

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Datblygu Chwaraeon Wrecsam ar:
Ffôn: 01978 297352
E-bost: Sports.development@wrexham.gov.uk
Twitter: @ActiveWrexham

 

 

 

PTI-logo
PTI-logo
govs-quality-mark-bronze
activemarc-logo
ecadets